Kosmos Hiking Club

Registreer vir 'n Hike of kontak ons

Kontak:  Frik Prinsloo - 079 496 8413 email - frik.prinsloo@sasol.com
Kontak:  Jims De Vos - 083 315 9711 email - jimsdevos@outlook.com
Fax:
Email: kosmos.hikingclub@gmail.com

Ek Hike saam

Betaling
Kosmoshikingclub neem geen verandwoordelikheid vir enige stapper tydens 'n hike nie. Hiermee vrywaar ek Kosmoshikingclub van enige iets wat ek mag oorkom terwyl ek saam met hulle stap.Contact Us

Make a Free Website with Yola.